Carlo Moretti Satin Cased Glass

Set of 8, Eames Era

4 ½” x 4 ½”

Vintage Carlo Moretti Satin Cased Glass Set of 8 Eames Era, 0289

$850.00Price